גב' לילי אילן

נושא עבודת הדוקטורט: היסטוריה חברתית של הגליל המערבי 1936-1976

מנחים: פרופ' ליאת קוזמא ופרופ' הלל כהן