מר רועי אמסלם

נושא עבודת הדוקטורט: סוגיות חברתיות ופוליטיות המשתקפות בתוצר התרבותי-דיגיטלי של צעירים פלסטינים בגדה המערבית (2011-2017)

מנחה: פרופ' הלל כהן

תחומי עניין: החברה הפלסטינית בדגש על צעירים