ייעוץ

לקראת שנה ג' חובה על כל תלמיד להגיע לייעוץ- יישלח מייל לכל תלמידי שנה ב' בסמסטר ב'.

כמו כן, לרשותכם גם יועצים לשנים א' וב' בתואר ראשון.

לפני מילוי הטבלה שימו לב!

1. אם קורס הסמינר/שו"ס מקנה 2 נ"ז ולא 4 נ"ז, יש לשנות את מספר הנ"ז לקורס בטבלה וללמוד קורס בחירה נוסף המקנה 2 נ"ז ולסיים במספר הנ"ז הנדרש בחוג.

2. תלמידי מסלול פטור מערבית, שהחלו לימודיהם לפני תשפ"א, הלומדים בשתי פקולטות ומחוייבים ב4 נ"ז אבני פינה בלבד ישלימו לימודים בפקולטה למדעי הרוח עד למכסה של 60 נ"ז לפחות בפקולטה (לא כולל נ"ז עבודות סמינריוניות)

 

מחשבון בדיקת חובות לתואר למתחילים לימודיהם בשנה"ל תשפ"א והלאה

 

 

מחשבון בדיקת חובות לתואר למתחילים לימודיהם בשנה"ל תשע"ט-תש"ף

 

לבדיקת יתרת חובות לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ט, יש לפנות למזכירות החוג

     

    לרשימת היועצים לחצו כאן