ייעוץ

לקראת שנה ג' חובה על כל תלמיד להגיע לייעוץ- תאריכי ייעוץ יתפרסמו בסוף שנה"ל.

כמו כן, לרשותכם גם יועצים לשנים א' וב' בתואר ראשון.

לפני מילוי הטבלה שימו לב!

1. במידה וקורס הסמינר מקנה 2 נ"ז ולא 4 נ"ז, יש לשנות את מספר הנ"ז לקורס בטבלה וללמוד קורס בחירה נוסף המקנה 2 נ"ז ולסיים מספר הנ"ז הנדרש בחוג

2. תלמידי מסלול פטור מערבית הלומדים בשתי פקולטות ומחוייבים ב4 נ"ז אבני פינה בלבד ישלימו לימודים בפקולטה למדעי הרוח עד למכסה של 60 נ"ז לפחות בפקולטה

 

מחשבון בדיקת חובות לתואר למתחילים לימודיהם בשנה"ל תשע"ז

מחשבון בדיקת חובות לתואר למתחילים לימודיהם בשנה"ל תשע"ח והלאה

 

לטבלאות עזר לבדיקת חובות לתואר לתלמידים שהחלו לימודיהם עד תשע"ו (כולל) לחצו כאן

לרשימת היועצים לחצו כאן (רשימת היועצים נכונה לשנה"ל תשע"ח ותתעדכן לקראת שנה"ל תשע"ט)